el-GRbg-BGtr-TRen-USru-RU
Back 

събиране и обработка на сперма

Privacy Statement

EmbryoKosmoGenesis.gr се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта EmbryoKosmoGenesis.gr и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта EmbryoKosmoGenesis.gr вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

EmbryoKosmoGenesis.gr събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. EmbryoKosmoGenesis.gr също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От EmbryoKosmoGenesis.gr се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от EmbryoKosmoGenesis.gr за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта EmbryoKosmoGenesis.gr.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в EmbryoKosmoGenesis.gr, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: EmbryoKosmoGenesis.gr не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

EmbryoKosmoGenesis.gr ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от EmbryoKosmoGenesis.gr, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. EmbryoKosmoGenesis.gr не е отговорен за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън EmbryoKosmoGenesis.gr и фамилията от Web сайтове на EmbryoKosmoGenesis.gr.

Използване на вашата лична информация

EmbryoKosmoGenesis.gr събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта EmbryoKosmoGenesis.gr и за да доставя услугите, които сте заявили. EmbryoKosmoGenesis.gr също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от EmbryoKosmoGenesis.gr и присъединените към него. EmbryoKosmoGenesis.gr може също така да се свърже с вас чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

EmbryoKosmoGenesis.gr не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. EmbryoKosmoGenesis.gr може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително EmbryoKosmoGenesis.gr може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за EmbryoKosmoGenesis.gr и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

EmbryoKosmoGenesis.gr не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

EmbryoKosmoGenesis.gr съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на EmbryoKosmoGenesis.gr, за да установим кои услуги на EmbryoKosmoGenesis.gr са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на EmbryoKosmoGenesis.gr на клиентите, чиито поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете EmbryoKosmoGenesis.gr ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към EmbryoKosmoGenesis.gr или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на EmbryoKosmoGenesis.gr; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на EmbryoKosmoGenesis.gr, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта EmbryoKosmoGenesis.gr използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на EmbryoKosmoGenesis.gr, или се регистрирате в сайта или услугите на EmbryoKosmoGenesis.gr, "бисквитката" ще помогне на EmbryoKosmoGenesis.gr да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт EmbryoKosmoGenesis.gr, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на EmbryoKosmoGenesis.gr, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на EmbryoKosmoGenesis.gr, които посещавате.

Защита на личната ви информация

EmbryoKosmoGenesis.gr защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. EmbryoKosmoGenesis.gr съхранява инфорацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

EmbryoKosmoGenesis.gr ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. EmbryoKosmoGenesis.gr ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как EmbryoKosmoGenesis.gr защитава вашата информация.

Информация за контакти

EmbryoKosmoGenesis.gr приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че EmbryoKosmoGenesis.gr не спазва тази декларация, моля свържете се с EmbryoKosmoGenesis.gr чрез host@change.me. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.