el-GRbg-BGtr-TRen-USru-RU
Back 

Blastokist embiyoların işlenmesi

Blastokistembiyoların işlenmesi

Embriyokültürünün blastosist aşamasına geçiş süresini uzatmak mümkündür.

Bu aşamaya embriyoların döllenme süresinden 5-6 gün sonra ulaşılır. Birembrio yaklaşık olarak 60-200 hücreden meydana gelir ve  blastokist bölgesinde trofoblast içerenler veplasentada  gelişenler olarak iki grubaayrılırlar, ve fetusun bulunduğu bölgede fetal kutup şekillenir.

Blastosistaşamasına erişen embriyolar daha dinamik bir gelişime sahiptir. Yumurtaların toplanmasındansonraki beşinci ya da altıncı günde bir seçenek olarak çiftlere ana rahminetransfer edilmesi önerilir.


 
Copyright 2021 by Embryokosmogenesis.gr | by exploria.gr | Legal Notice | Terms
|