el-GRbg-BGtr-TRen-USru-RU

tr

Bizi tanıyın

Infertilitevakalarının tedavisinde başarılarını kanıtlayan uzmanlarımız, tıbbi ve bilimselpersonelimiz infertilite sorunundan şikayetçi çiftlerin ihtiyaçlarını her zamanen doğru şekilde tespit eder.

Nikos K.Nikolettos

Üreme Fizyolojisi Profesörü – In vitrofertilizasyon uzmanı

Kadın doğum - Trakya Demokritos Üniversitesi’nde Jinekolog Profesör  olarak 2005 yılından bu yana görevyapmaktadır. İhtisas merkezleri ve yurtdışında da çeşitli görevlerde bulunmuşve ardından  2000 yılındaEmbryokosmogenes’i kurmuştur. 2007 ile 2011 yılları arasında AleksandropolisÜniversitesi Hastanesi IVF birimi müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılındanbu yana ise Embyokosmogenesis’in sorumlu yöneticisidir.

 

 

 

Violetta ΚarahaliouBSc, M MedSci

KlinikEmbriyoloji Uzmanı

Essex Üniversitesinde (İngiltere) Biyokimya (BSc Honoursin Biyokimya)eğitimi almıştır. Daha sonra Nottingham (İngiltere) Üniversitesi tıp bölümünde lisansçalışmaları yapmış (Üreme destek teknolojileri tıp bilimi )ve bu çalışmalardainsanlar için yardımcı üreme tekniklerinin uygulanmasında klasik olmayanyöntemleri vurgulamıştır.  Bunlarlailgili olarak destekli üreme teknikleri, özellikle mikroenjeksiyonyöntemiyle fertilizasyon (ICSI), embriyo ve oosit (vitrifikasyon) konusunda çalışmalar yapmıştır. 2009yılından beri Embryokosmogenesis’de klinik embriyolog olarak çalışmaktadır ve Avrupa Birliği İnsan Üremesi KonseyKurulu(ESHRE) üyesidir.
 
Contact: Tel:25510-35534, Email:emvryo@otenet.gr | Copyright 2021 by Embryokosmogenesis.gr | by exploria.gr | Legal Notice | Terms
|